B U D Ż E T

Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 8 "Bajeczka"

zgodnie z zapisem art. 12 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach
publicznych dotyczących jawności
i przejrzystości finansów publicznych
Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 8 "Bajeczka" podaje
do publicznej wiadomości
informacje o budżecie na rok 2021
Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 8 "Bajeczka"
jest przedszkolem publicznym prowadzonym przez
Gminę Miejską Starogard Gdański
od 1 stycznia 2017r. zmienia się następca prawny
Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 8 „Bajeczka” na:
Gmina Miejska Starogard Gdański,
ul. Gdańska 6
83-200 Starogard Gdański,
NIP 5922045396

Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje
Kuratorium Oświaty w Gdańsku Delegatura w Tczewie.
Ustalona nazwa używana przez placówkę brzmi:
Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 8 "Bajeczka"
Adres:
Os. Konstytucji 3 Maja 15
83-200 Starogard Gdański
e-mail - sekretariat@przedszkole8.stg.pl
tel. (058) 56 29900
NIP 592 19 76 425Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 8 "Bajeczka" działa na terenie miasta
Starogard Gdański

BUDŻET na rok 2021

PARAGRAF DZIAŁ WYDATKI DOCHODY
80104 PRZEDSZKOLE 1 154 983,00 54 214,00
80146 DOSKONALENIE
NAUCZYCIELI
7 500,00 -
80148 STOŁÓWKA 344 448,00 223 115,00
80149 KSZTAŁCENIE
SPECJALNE
1 650,00 -

OPŁATY

Godzina pobytu dziecka w przedszkolu wynosi - 1,00 zł
Dzienna stawka żywieniowa wynosi - 7,00 zł


Wpłat należności należy dokonywać na rachunek bankowy przedszkola
Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim


70 8340 0001 0007 4708 2000 0002