Kadra
kadra

 

Dyrektor placówki: mgr Zofia Czerwińska
 • Wykształcenie: wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
 • Stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany
 • Ukończone studia podyplomowe:
 •   - zarządzanie
 •   - gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna wad postawy dziecka
 •   - logopedia

 

PRACOWNICY PEDAGOGICZNI:
Imię nazwisko nauczyciela Wykształcenie Stopień awansu zawodowego Studia podyplomowe
z-ca dyrektora
mgr Anna Lis
Wyższe magisterskie w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej z przedszkolną Nauczyciel dyplomowany ukończone studia podyplomowe z terapii pedagogicznej
mgr Lucyna Gadomska Wyższe magisterskie w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej Nauczyciel dyplomowany ukończone studia podyplomowe z terapii pedagogicznej
Beata Banach Wyższe zawodowe z przygotowaniem pedagogicznym Nauczyciel mianowany  
mgr Magdalena Berg Wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym Nauczyciel dyplomowany  
mgr Agata Zmuda - Kostka Wyższe magisterskie w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej Nauczyciel dyplomowany Ukończone studia podyplomowe z logopedii
mgr Marzena Wałaszewska Wyższe magisterskie w zakresie kształcenie zintegrowane z wychowaniem przedszkolnym Nauczyciel dyplomowany Ukończone studia podyplomowe z gimnastyki korekcyjnej wad postawy dziecka
mgr Natalia Cherek Wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym z zakresu wychowania przedszkolnego i nauczania zintegrowanego Nauczyciel mianowany Terapia pedagogiczna
mgr Bozena Durczak Wyższe magisterskie w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej Nauczyciel mianowany metodyka nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i nauczaniu wczesnoszkolnym
mgr Joanna Cybula Wyższe magisterskie z pedagogiki specjalnej Nauczyciel mianowany Ukończone studia podyplomowe z pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz studia podyplomowe z katechezy
mgr Kinga Żołądek Wyższe licencjackie z wczesnej edukacji z rewalidacją indywidualną oraz wyższe magisterskie - pedagogika rodziny Nauczyciel kontraktowy  
mgr Małgorzata Specht wyższe magisterskie na kierunku pedagogika o specjalności edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna nauczyciel kontraktowy
mgr Karolina Dysarska wyższe licencjackie na kierunku pedagogika, specjalność: wczesna edukacja z kształceniem integracyjnym, wyższe magisterskie na kierunku pedagogika, specjalność: pedagogika rewalidacyjna z wczesnym wspomaganiem rozwoju nauczyciel kontraktowy Ukończone studia podyplomowe w zakresie surdopedagogika i tyflopedagogika

NAUCZYCIELE - SPECJALIŚCI:
 • Agata Zmuda-Kostka – logopeda
 • Zofia Czerwińska - logopeda
 • Joanna Cybula – katecheza
 • Lucyna Gadomska - terapeuta pedagogiczny
 • Bożena Durczak - nauczyciel j. angielskiego
 • Kinga Żołądek - pedagog
 • Marzena Wałaszewska – gimnastyka korekcyjna wad postawy dziecka

 

Pracownicy obsługi:
 • Małgorzata Jakubowska - intendent
 • Teresa Gdaniec - kucharka
 • Teresa Dembek - intendent - zastępstwo
 • Małgorzata Spychalska - woźna oddziałowa
 • Beata Śliwińska - pomoc nauczyciela
 • Lucyna Mazella - woźna oddziałowa
 • Jerzy Bławat - woźny/konserwator
 • Krystyna Stobińska - pomoc kucharki
 • Barbara Górska – pomoc kucharki
 • Katarzyna Paszkowska - woźna oddziałowa
 • Marlena Piechocka – woźna oddziałowa
 • Anna Kosecka – pomoc kucharki
 • Alina Czapor – woźna oddziałowa