Kadra
kadra

 

Dyrektor placówki: mgr Zofia Czerwińska
 • Wykształcenie: wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
 • Stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany
 • Ukończone studia podyplomowe:
 •   - zarządzanie
 •   - gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna wad postawy dziecka
 •   - logopedia

 

PRACOWNICY PEDAGOGICZNI:
Imię nazwisko nauczyciela Wykształcenie Stopień awansu zawodowego Studia podyplomowe
z-ca dyrektora
mgr Anna Lis
Wyższe magisterskie w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej z przedszkolną Nauczyciel dyplomowany ukończone studia podyplomowe z terapii pedagogicznej
mgr Lucyna Gadomska Wyższe magisterskie w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej Nauczyciel dyplomowany ukończone studia podyplomowe z terapii pedagogicznej
Beata Banach Wyższe zawodowe z przygotowaniem pedagogicznym Nauczyciel mianowany  
mgr Magdalena Berg Wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym Nauczyciel dyplomowany  
mgr Angelika Wąsowicz Wyższe magisterskie w zakresie kształcenia zintegrowanego i wychowania przedszkolnego Nauczyciel dyplomowany  
mgr Emilia Leńska Wyższe magisterskie w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej Nauczyciel mianowany  
mgr Agata Zmuda - Kostka Wyższe magisterskie w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej Nauczyciel mianowany Ukończone studia podyplomowe z logopedii
mgr Małgorzata Lekan Wyższe magisterskie w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej Nauczyciel dyplomowany Ukończone studia podyplomowe z organizacja i zarządzanie oświatą
mgr Marzena Wałaszewska Wyższe magisterskie w zakresie kształcenie zintegrowane z wychowaniem przedszkolnym Nauczyciel mianowany  
mgr Natalia Cherek Wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym z zakresu wychowania przedszkolnego i nauczania zintegrowanego Nauczyciel kontraktowy Terapia pedagogiczna
mgr Bozena Durczak Wyższe magisterskie w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej Nauczyciel kontraktowy metodyka nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i nauczaniu wczesnoszkolnym
mgr Joanna Cybula Wyższe magisterskie z pedagogiki specjalnej Nauczyciel kontraktowy Ukończone studia podyplomowe z pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej
Kinga Żołądek Wyższe licencjackie z Wczesnej edukacji z rewalidacją indywidualną Nauczyciel kontraktowy  
mgr Lucyna Sokołowska wyższe licencjackie w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, wyższe magisterskie w zakresie diagnozy i terapii pedagogicznej Nauczyciel kontraktowy język angielski we wczesnej edukacji
Małgorzata Specht wyższe licencjackie na kierunku pedagogika o specjalności edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna nauczyciel kontraktowy
mgr Martyna Kerlin wyższe magisterskie na kierunku pedagogika ogólna nauczyciel kontraktowy pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
mgr Magdalena Rogowska wyższe licencjackie na kierunku pedagogika, specjalność: wczesna edukacja i logopedia, wyższe magisterskie na kierunku pedagogika, specjalność: pedagogika opiekuńczo – wychowawcza nauczyciel mianowany Ukończone studia podyplomowe na kierunku logopedia
Monika Zagórska Wykształcenie wyższe licencjackie na kierunku pedagogika, specjalność: wczesna edukacja z logopedią nauczyciel stażysta
mgr Magdalena Kamm wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku pedagogika, specjalizacja: edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z uprawnieniami nauczycielskimi nauczyciel stażysta
mgr Andżelika Lisiecka Wykształcenie wyższe licencjackie o specjalności pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wyższe magisterskie o specjalności pedagogika specjalna nauczyciel stażysta

NAUCZYCIELE - SPECJALIŚCI:
 • Agata Zmuda-Kostka – logopeda
 • Krystyna Budzanowska - logopeda
 • Zofia Czerwińska - logopeda
 • Agnieszka Megger - psycholog/pedagog
 • Krzysztof Toporowski – katecheta
 • Emilia Leńska - pedagog
 • Lucyna Gadomska - terapeuta pedagogiczny
 • Natalia Cherek - terapeuta pedagogiczny
 • Bożena Durczak - nauczyciel j. angielskiego

 

Pracownicy obsługi:
 • Irena Cziżewska - intendent
 • Teresa Gdaniec - kucharka
 • Teresa Słomińska - pomoc kucharki
 • Teresa Dembek - pomoc kucharki - zastępstwo
 • Małgorzata Spychalska - woźna oddziałowa
 • Beata Śliwińska - woźna oddziałowa
 • Danuta Zadurska - pomoc nauczycielki
 • Edwina Dominik - pomoc nauczycielki
 • Irena Woźnicka - woźna oddziałowa
 • Lucyna Mazella - woźna oddziałowa
 • Jerzy Bławat - woźny/konserwator
 • Krystyna Stobińska - pomoc kucharki
 • Maria Heldt - woźna oddziałowa
 • Ewelina Morawiec – woźna oddziałowa
 • Ewelina Laser – woźna oddziałowa
 • Małgorzata Jakubowska - woźna oddziałowa
 • Iwona Garboś - woźna oddziałowa
 • Katarzyna Paszkowska - woźna oddziałowa