„Szkoła Promująca Zdrowie”

Od 1 września  2016 roku Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 8 „Bajeczka” zostało przyjęte do Pomorskiej Sieci Szkół realizujących program „Szkoła Promująca Zdrowie”.

 

W Polsce koncepcja szkoły promującej zdrowie stale się rozwija i ulega modyfikacjom. Przyjęto, że:

 

Szkoła

Promująca

Zdrowie

 

Na podstawie opracowanych standardów przyjęto polską definicję Szkoły Promującej Zdrowie oraz opracowano nowy model takiej szkoły.

 

Definicja szkoły promującej zdrowie

Szkoła promująca zdrowie to szkoła, która we współpracy z rodzicami uczniów i społecznością lokalną:

  • systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej,
  • wspiera rozwój kompetencji uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie.

 

 

Przyjęty model Szkoły Promującej Zdrowie stanowił punkt wyjścia do opracowania czterech standardów. 


Standardy szkoły promującej zdrowie 

Szkoła promująca zdrowie dąży do osiągania celów i realizuje zadania określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego i innych obowiązujących aktach prawnych i ponadto:

  1. Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i długofalowości tych działań.
  2. Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.
  3. Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie.
  4. Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami.

  

Są to standardy jakości pracy szkoły w zakresie promocji zdrowia. Standardy te spełniają dwie funkcje:

 

Polski model  Szkoły Promującej Zdrowie

Obecnie nasza placówka jest na etapie opracowywania i wyznaczania kierunków pracy pomagających nam określić program pracy w „Szkole Promującej Zdrowie”. Wyznaczenie celu, określenie wskaźników do realizacji oraz osiągnięcia celu.

 

Zgodnie z naszą Roczną Koncepcją Pracy Przedszkola, której tematem jest „Sport to zdrowie”. Chcemy promować zarówno wśród dzieci, jak i rodziców różnorodne formy dbania o zdrowie, tak fizyczne, jak i psychiczne i społeczne, które niejednokrotnie są pomijane.

Promując zdrowie wśród naszych wychowanków podejmujemy poniższe działania:

Realizujemy Innowacje :

 

Nasze działania:

W naszej placówce odbyły się również spotkania ze specjalistami: