RekrutacjaOdnośnik do naboru elektronicznego


Strona Kandydata


Informacja o rekrutacji


Plakat promocyjny


   

Rekrutacja dzieci do przedszkoli publicznych na rok szkolny 2021/2022

    zostanie przeprowadzona w dniach

     od 01.04.2021 r. od godz. 9:00

      do 16.04.2021 r. do godz. 15:00 !
Dokumenty do pobrania