PLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚRDOWISKIEM LOKALNYM
PLAN WSPÓŁPRACY Z MIEJSKĄ BIBLIOTEKĄ PUBLICZNĄ
PLAN WSPÓŁPRACY Z PUBLICZNĄ SZKOŁĄ PODSTAWOWĄ NR 1 W STAROGARDZIE GDAŃSKIM
PLAN WSPÓŁPRACY ZE STAROGARDZKIM CENTRUM KULTURY I KINEM "SOKÓŁ"
PLAN WSPÓŁPRACY Z PAŃSTWOWĄ SZKOŁĄ MUZYCZNĄ I TEATREM MUZYCZNYM W GDYNI
PLAN WSPÓŁPRACY Z KOMENDĄ POWIATOWĄ POLICJI W STAROGARDZIE GDAŃSKIM
PLAN WSPÓŁPRACY Z PAŃSTWOWĄ STRAŻĄ POŻARNĄ W STAROGARDZIE GDAŃSKIM
PLAN WSPÓŁPRACY Z PORADNIĄ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ W STAROGARDZIE GDAŃSKIM
PLAN WSPÓŁPRACY Z MIEJSKIMI I NIEPUBLICZNYMI PRZEDSZKOLAMI W STAROGARDZIE GDAŃSKIM
PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI
PLAN WSPÓŁPRACY Z SKS POLPHARMA STAROGARD GDAŃSKI

 

PLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM
Poniżej zamieszczone zostały instytucje, z którymi planujemy współpracę w trakcie roku szkolnego
Lp. Nazwa instytucji Uwagi
1. Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Księgarnie Wydawnictwa Literackie Szczegółowy plan współpracy w załączeniu
2. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 Szczegółowy plan współpracy w załączeniu
3. Starogardzkie Centrum Kultury i kino "Sokół" Szczegółowy plan współpracy w załączeniu
4. Powiatowa Komenda Policji Szczegółowy plan współpracy w załączeniu
5. Państwowa Straż Pożarna Szczegółowy plan współpracy w załączeniu
6. NZOZ "Medyk", ul. Juranda ze Spychowa Organizowanie spotkań z pracownikami Służby Zdrowia i wycieczek do Ośrodka Zdrowia wg potrzeb.
7. Parafia p.w. "Miłosierdzia Bożego" Kontynuacja spotkań zaplanowanych przez nauczycielki.
8. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Starogardzie Gdańskim Szczegółowy plan współpracy w załączeniu
9. Lokalne firmy w celu pozyskiwania środków finansowych Zapraszanie na uroczystości. Sponsorowanie przez firmy nagród na konkursy.
10. Lokalne media /Gazeta Kociewska, Starogardzka Telewizja Kablowa/ Zawiadamianie o uroczystościach i imprezach przedszkolnych. Relacja z tych imprez i uroczystości w lokalnych mediach. Zamieszczanie w miarę możliwości artykułów autorstwa nauczycieli z naszego przedszkola.
11. Ośrodek Sportu i Rekreacji Udział dzieci z przedszkola w Olimpiadzie Przedszkolnej i podsumowaniu innowacji "Mały Sportowiec".
12. Instytucje kulturalno-oświatowe Udział w organizowanych konkursach i przeglądach artystycznych
13. Ognisko Pracy Pozaszkolnej Udział w konkursach plastycznych, przedstawieniach teatralnych, wystawach.
14. Państwowa Szkoła Muzyczna Szczegółowy plan współpracy w załączeniu
15. Klub Sportowy „Beniaminek 03” Kontynuacja innowacji "Mały Sportowiec"
16. SKS Polpharma Starogard Gdański Szczegółowy plan współpracy w załączeniu
17. Teatr Muzyczny w Gdyni Szczegółowy plan współpracy w załączeniu

 

PLAN WSPÓŁPRACY Z MIEJSKĄ BIBLIOTEKĄ PUBLICZNĄ
Lp. Zadanie do wykonania Osoba odpowiedzialna Termin wykonania
1. Kontynuacja współpracy z Biblioteką w roku szkolnym p. Dyrektor, Nauczycielki grup, pracownicy biblioteki, księgarni Cały rok
2. Wycieczka do Biblioteki
  • - spotkanie z książką dla dzieci,
  • - poznanie zasad korzystania z biblioteki i czytelni,
  • - kontynuacja akcji czytania dzieciom przez osoby dorosłe,
  • - zapoznanie z literaturą dziecięcą,
  • - stwarzanie sytuacji do wypowiadania się na temat poznanych utworów literatury dziecięcej, inicjowanie zabaw w oparciu o treść,
  • - spotkania z pracownikami biblioteki i księgarni w przedszkolu
Nauczycielki grup, p. bibliotekarki, Cały rok
3. Zakup nowych pozycji literatury dziecięcej i fachowej do biblioteki przedszkolnej Dyrektor przedszkola, Rada Rodziców Cały rok

 

PLAN WSPÓŁPRACY Z PUBLICZNĄ SZKOŁĄ PODSTAWOWĄ NR 1 W STAROGARDZIE GDAŃSKIM
Lp. Zadanie do wykonania Osoba odpowiedzialna Termin wykonania
1. Rozmowy z pedagogiem szkolnym w celu podzielenia się informacjami na temat dzieci – absolwentów i dzieci realizujących w przedszkolu obowiązek rocznego przygotowania Nauczycielki grup Dyrektor przedszkola Cały rok
2. Organizowanie inscenizacji wierszy Nauczycielki grup Cały rok
3. Zapraszanie dzieci ze szkoły na okazjonalne uroczystości, imprezy przedszkolne oraz quizy Nauczycielki grup Cały rok
4. Wycieczki do szkoły na przedstawienia przygotowane przez dzieci klas I-III Nauczycielki grup Według zaproszeń
5. Wycieczki do szkoły celem przygotowania dzieci na spotkanie ze szkołą Nauczycielki grup starszych Wg planów miesięcznych Czerwiec
6. Zapraszanie uczniów Szkoły Podstawowej do czytania dzieciom w ramach akcji „Poczytaj mi przyjacielu” Nauczycielki grup cały rok

 

PLAN WSPÓŁPRACY ZE STAROGARDZKIM CENTRUM KULTURY I KINEM "SOKÓŁ"
Lp. Zadanie do wykonania Osoba odpowiedzialna Termin wykonania
1. Kontynuowanie współpracy z SCK i kinem "Sokół"
- ustalenie działań na rok szkolny
Nauczycielki grup Dyrektor przedszkola cały rok
2. Organizowanie wyjść do kina na seanse filmowe i przedstawienia teatralne Dyrektor przedszkola, Nauczycielki grup Dwa razy w roku
3. Wyjścia na wystawy organizowane przez Galerię "A" Dyrektor SCK Nauczycielki grup W miarę potrzeb
4. Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla dzieci z naszego przedszkola w SCK Wicedyrektor, Nauczycielki grup, Kierownik SCK Wg ustalonego terminu
5. Współpraca z UKS PIRAMIDA Wicedyrektor, Nauczycielki grup, prezes UKS PIRAMIDA Wg ustalonego terminu
6. Współpraca z Klubem Tańca Towarzyskiego „IMPULS” Wicedyrektor, Nauczycielki grup, trener Wg ustalonego terminu
7. Współpraca z grupą baletową przy SCK Nauczycielki grup, instruktor tańca Wg ustalonego terminu

 

PLAN WSPÓŁPRACY Z PAŃSTWOWĄ SZKOŁĄ MUZYCZNĄ I TEATREM MUZYCZNYM W GDYNI
Lp. Zadanie do wykonania Osoba odpowiedzialna Termin wykonania
1. Kontynuowanie współpracy - ustalenie działań na rok szkolny Dyrektor przedszkola cały rok
2. Organizowanie wyjść na koncerty do Szkoły Muzycznej Dyrektor przedszkola, Nauczycielki grup Cały rok
3. Zapraszanie uczniów Szkoły Muzycznej do występów artystycznych na terenie przedszkola Dyrektor przedszkola, Nauczycielki grup Cały rok
4. Koncerty muzyczne "Bajnutek" na terenie przedszkola – artyści z Teatru Muzycznego Dyrektor przedszkola, Nauczycielki grup Co 2 miesiące
5. Wyjazd do teatru Muzycznego w Gdyni na koncert galowy Dyrektor przedszkola, Nauczycielki grup Wg możliwości

 

PLAN WSPÓŁPRACY Z KOMENDĄ POWIATOWĄ POLICJI W STAROGARDZIE GDAŃSKIM
Lp. Zadanie do wykonania Osoba odpowiedzialna Termin wykonania
1. Kontynuacja współpracy z Powiatową Komendą Policji /Policja Drogowa/ "Bądź bezpieczny na drodze" Nauczycielki grup, Komendant wydziału cały rok
2. Spotkanie z policjantami w celu zapoznania dzieci z ich pracą Nauczycielki grup, Komendant policji, Dyrektor przedszkola Październik
3. Włączenie Policji do sprawdzenia stanu autokarów /wszelkie wycieczki, wyjazdy/ Dyrektor przedszkola, Komendant policji Wg potrzeb
4. Czynny udział Policji w festynach przedszkolnych Dyrektor przedszkola, Komendant policji Wg potrzeb

 

PLAN WSPÓŁPRACY Z PAŃSTWOWĄ STRAŻĄ POŻARNĄ W STAROGARDZIE GDAŃSKIM
Lp. Zadanie do wykonania Osoba odpowiedzialna Termin wykonania
1. Kontynuacja współpracy z Państwową Strażą Pożarną
- ustalenie działań na rok szkolny
Dyrektor przedszkola Cały rok
2. Pomoc Straży Pożarnej w organizacji i przebiegu festynu integracyjnego z udziałem dzieci i rodziców w ogrodzie przedszkolnym Dyrektor przedszkola, Rada Rodziców, Obsługa, Nauczycielki, Straż Pożarna Wg potrzeb
3. Wycieczka do Straży Pożarnej z dziećmi grup starszych powiązana z pokazem strażaków, udział dzieci w zajęciach wychowawczo – edukacyjnych w ramach programu Edukacja dla bezpieczeństwa „Ognik” Nauczycielki grup starszych, Rodzice, strażacy Maj/czerwiec
4. Odwiedziny strażaków w naszej placówce Dyrektor Nauczycielki grup Wg potrzeb

 

PLAN WSPÓŁPRACY Z PORADNIĄ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ W STAROGARDZIE GDAŃSKIM
Lp. Zadanie do wykonania Osoba odpowiedzialna Termin wykonania
1. Kontynuacja współpracy z Poradnią
- ustalenie działań na rok szkolny
Dyrektor przedszkola Cały rok
2. Zaproszenie pracowników poradni na zebrania z rodzicami Dyrektor przedszkola W miarę potrzeb
3. Obserwacja działań dzieci w czasie zajęć dydaktyczno - wychowawczych przez psychologa lub pedagoga Dyrektor przedszkola, nauczycielki W miarę potrzeb
4. Informowanie rodziców o potrzebie przeprowadzenie badania psychologiczno-pedagogicznego dziecka, zachęcanie do współpracy z Poradnią Dyrektor przedszkola, nauczycielki, rodzice Cały rok
Na wniosek rodzica

 

PLAN WSPÓŁPRACY Z MIEJSKIMI I NIEPUBLICZNYMI PRZEDSZKOLAMI W STAROGARDZIE GDAŃSKIM
Lp. Zadanie do wykonania Osoba odpowiedzialna Termin wykonania
1. Zaproszenie do udziału w corocznym Konkursie Recytatorskim organizowanym przez naszą placówkę Dyrektor Rodzice, Nauczycielki Pierwsza połowa
2. Udział dzieci w corocznym Przeglądzie Tańców Dziecięcych organizowanym przez Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 10 „Słoneczna Kraina” Dyrektor, Rodzice, Nauczycielki Kwiecień/maj
3. Udział dzieci w Przeglądzie Piosenki Przedszkolnej organizowanym przez Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 3 „Miś Uszatek” Dyrektor, Rodzice, Nauczycielki Maj
4. Udział dzieci w Corocznym Przeglądzie Teatralnym organizowanym przez Miejskie Przedszkole Publiczne nr 6 "Modraczek" Dyrektor, Rodzice, Nauczycielki Marzec
5. Udział dzieci w wystawie prac plastycznych organizowanej przez Miejskie Przedszkole Publiczne nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi Dyrektor, Rodzice, Nauczycielki Czerwiec
6. Udział dzieci w Konkursie Piosenki Religijnej zorganizowanym przez Niepubliczne Przedszkole „Arka Noego” Dyrektor, Rodzice, Nauczycielki Maj/Czerwiec
PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI
Lp. Zadanie do wykonania Osoba odpowiedzialna Termin wykonania
1. Zebrania ogólne i grupowe z rodzicami Nauczycielki grup, Dyrektor przedszkola Raz na kwartał
2. Festyn integracyjny Dyrektor, Nauczycielki Wrzesień
3. Zorganizowanie Dnia Pluszowego Misia Nauczycielki młodszych grup, Rodzice Listopad
4. Kiermasz świąteczny Nauczycielki, Rodzice Grudzień
5. Wigilie grupowe, Mikołajki Nauczycielki Grudzień
6. Bal Karnawałowy dla dzieci Nauczycielki, personel pomocniczy Rada Rodziców Styczeń
7. Uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka Nauczycielki, personel pomocniczy Rada Rodziców Styczeń
8. Konkurs Recytatorski z udziałem dzieci z innych Przedszkoli Dyrektor Nauczycielki Personel pomocniczy Rada Rodziców Pierwsza połowa roku kalendarzowego
9. Prezentacja prac plastycznych tworzonych przez dzieci z rodzicami w galerii przedszkolnej Nauczycielki, Rodzice Cały rok
10. Olimpiada Przedszkolaków Dyrektor, Nauczycielki, Personel pomocniczy Termin podany przez organizatora OSiR
11. Bajeczna Olimpiada Nauczycielki, Rodzice Czerwiec
12. Festyn Rodzinny Dyrektor, Nauczycielki, Personel Pomocniczy, Rodzice Maj/Czerwiec
13. Zajęcia otwarte dla Rodziców Nauczycielki, personel pomocniczy Wg potrzeb
14. Drzwi otwarte Dyrektor Nauczycielki Personel pomocniczy Sierpień
15. Uroczyste Zakończenie Roku Przedszkolnego Dyrektor Nauczycielki Rada Rodziców Czerwiec

 

PLAN WSPÓŁPRACY Z SKS POLPHARMA STAROGARD GDAŃSKI
Lp. Zadanie do wykonania Osoba odpowiedzialna Termin wykonania
1. Nawiązanie współpracy : ustalenie działań na rok szkolny Wicedyrektor, Nauczycielki Cały rok
2. Wyjście dzieci na spotkanie z koszykarzami w hali sportowej OSIR-u Wicedyrektor, Nauczycielki Cały rok
3. Pomoc w organizacji i przebiegu festynu z udziałem dzieci i rodziców w ogrodzie przedszkolnym Dyrektor Rodzice, Nauczycielki dziców Wrzesień, Czerwiec
4. Spotkanie z koszykarzami w celu zapoznania dzieci ze specyfika gry w koszykówkę. Nauczycielki grup, Nadleśniczy, Dyrektor Cały rok